Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Wielki Garc

Kazania na XI Niedzielę Zw. (12 VI 2022 r.)

Niedziela, 12 Czerwiec 2022 r.

Kazania na XI Niedzielę Zw. (12 VI 2022 r.)


Kazanie na XII Niedzielę Zw. (12 VI 2022 r.)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dziś uroczystość Trójcy Świętej. Prawda o Trójcy Przenajświętszej jest taka, że jest jeden Bóg w trzech Osobach. Wiemy to z objawienia samego Jezusa Chrystusa, który jest wcielonym Synem Bożym. Jezus mówi o Trójcy Świętej z osobistego doświadczenia, jako świadek Jej wewnętrznego życia. Wskazuje na wydarzenia w Nowym Testamencie, w których objawiają się trzy Osoby Boskie, jak: chrzest Jezusa w Jordanie, przemienienie Jezusa i krzyż w narracji św. Jana. W Ewangelii Janowej Jezus mówi o sobie jako posłanym przez Ojca, jako tym, który objawia chwałę Ojca. Mówi też o ścisłej jedności między Nim, Ojcem i Duchem Świętym, który z mojego weźmie i objawi światu. Poza tym o Trójcy Św. mówią Dzieje Apostolskie i świadectwo św. Pawła. Paweł opowiada o doświadczeniu Kościoła. Na przykład w Pierwszym Liście do Koryntian mówi wyraźnie o charyzmatach i fenomenach Ducha Świętego – że jest to spełnienie obietnicy Ojca. Jezus wielokrotnie wspominał bądź mówił wprost o swoim ścisłym związku z Bogiem Ojcem. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?mówi Maryi i Józefowi, gdy znajdują Go w świątyni (Łk 2,49). Ja i Ojciec  jedno jesteśmysłyszą ludzie dopytujący, kim jest (J 10,30). A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał woła Zbawiciel (J 12,45). Tego nie potrafili zaakceptować uczeni Żydzi. Nie umieli uznać, że jedność nie wyklucza troistości. Wiedzieli, że przyjdzie mesjasz, ale w ich przekonaniu miał on być tylko człowiekiem. Wybitnym, ale tylko człowiekiem. Na przestrzeni historii Kościoła też powstawały herezje (arianizm, monofizytyzm, nestorianizm) związane z tym, że Jezus miał dwie natury. O Synu Bożym wyznajemy w „Wierze”, że jest współistotny Ojcu. Pierwszy użył tego określenia święty bp Aleksandrii Dionizy, po nim święty bp Atanazy, ostatecznie przyjął to określenie już w 325 roku sobór w Nicei. We współistotność wszystkich Osób Trójcy Świętej wierzymy. Amen.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00