Ksiądz Wojciech Jan Gruba urodził się 9.07.1958 r. w Wejherowie. W latach 1977-1983 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, i równocześnie w 1982 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał magisterium na podstawie pracy „Problematyka moralno-społeczna ludzi głuchych w polskiej literaturze powojennej".

Święcenia kapłańskie przyjąl w Pelplinie 22.05.1983 r. Po odbyciu studiów na KUL-u, w 1990r. na podstawie dysertacji „Agathopoija W pismach Klemensa Aleksandryjskiego" uzyskal tytul dr. nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Od 1.05.1991 r. pelni obowiązki proboszcza w Wielkim Garcu, w dekanacie pelplińskim.

Po ukończeniu studiów sprawował funkcję prefekta studiów, był wykladowcą etyki i kustoszem biblioteki w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W tym czasie był też wykładowcą etyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu i teologii moralnej w Toruniu, w Akademii Teologii Katolickiej w Gdyni, a następnie w Tczewie, Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej filii w Bydgoszczy, Kolegium Teologicznym Diecezji Pelplińskiej w Grucznie i w Pelplinie, Akademii Rolniczej w Szczecinie - Punkcie Edukacyjnym w Pelplinie. Od 1992 r. pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza niesłyszących i prowadzi w tym zakresie wyklady dla diakonów w WSD w Pelplinie.

Jest autorem książek: „Z dziejów parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu", "W duchu wdzięczności za 25 lat kapłańskiej służby w Parafii Wielki Garc (1991-2016)", "Z dziejów parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu" - wydanie II uzupełnione, "Czynienie dobra doskonaleniem ludzkiej natury", a także kilkunastu naukowych i popularnonaukowych publikacji oraz promotorem licznych prac magisterskich o tematyce teologiczno-moralnej.

 

 

Poprzedni Księża Proboszczowie:
- ks. Karol Kośnik (1945-1975)
- ks. Romuald Barańczyk (1975-1991)