WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

 

CHRZEST

 1. Akt urodzenia dziecka (odpis)
 2. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, ilość lat skończonych, adres zamieszkania)
 3. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

I-SZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. Metryka chrztu dziecka (jeśli chrzest św. był udzielany po za parafią)

 

BIERZMOWANIE

 1. Metryka chrztu (jeśli chrzest św. był udzielany po za parafią)
 2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolenej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 3. W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

ŚLUB

 1. Między pierwszą rozmową duszpasterską, a ślubem - zalecany odstęp 3 miesięcy
 2. Dowód osobisty
 3. Świadecwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 4. Pełną metrykę chrztu świętego do ślubu, jeśli chrzest św. był udzielany po za parafią gdzie ma być zawarty sakrament małżeństwa (z datą Bierzmowania - jeżeli miało miejsce w parafii chrztu) Metryka jest ważna 3 miesiące
 5. Jeżeli ślub ma być tzw. Konkordatowy, to trzeba dostarczyć z USC zaświadczenie (ważne 3 miesiące)
 6. Narzeczeni podają dane personalne świadków (imiona, nazwiska, ilość lat ukończonych i miejsce zamieszkania)
 7. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (lub ksero ostatniego świadectwa szkolnego z wpisem i oceną z religii)
 8. Pozostałe dokumenty (otrzymamy je do zrealizowania w chwili przyjścia na zapowiedzi)
 9. Dokument trzykrotnego spotkania indywidualnego z doradczynią Poradnictwa Rodzinnego
 10. Kartki odbytych dwóch spowiedzi przedślubnych
 11. Dla małżeństwa niekonkordatowego: świadectwo kontraktu cywilnego z USC
 12. Dokument wygłoszonych zapowiedzi z innej parafii

 

POGRZEB KATOLICKI

 1. Karta zgonu do celów pochówku: "Część przeznaczona dla administracji cmentarza"
 2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)