Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Wielki Garc

VIII Niedziela Wielkanocy (5 VI 2022 r.)

Niedziela, 05 Czerwiec 2022 r.

VIII Niedziela Wielkanocy (5 VI 2022 r.)


Kazanie na VIII Niedzielę Wielkanocy (5 VI 2022 r.)

 

Poprzedniej niedzieli 29 maja 2022 roku w Gręblinie, parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu, miejscu pochodzenia błogosławionego karmelity o. Hilarego Pawła Januszewskiego została odprawiona msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej dra Arkadiusza Okroja. W koncelebrze udział wziął prowincjał karmelitów trzewiczkowych ojciec dr Wiesław Strzelecki z Krakowa, karmelici trzewiczkowi z Obór, Gdańska, jeden karmelita bosy z Gorzędzieja oraz pochodzący z Gręblina ks. kan. dr Franciszek Kamrowski (lat 90), który w dzieciństwie spotkał się z błogosławionym.

Po mszy Ks. Biskup poświęcił kapsułę czasu z „Aktem Erekcyjnymi kapliczkę z figurą    błogosławionego Hilarego męczennika z Dachau.     

Figurę błogosławionego Hilarego wyrzeźbił w drewnie Edmund Szpanowski z Sierpca (województwo mazowieckie), który był obecny na uroczystościach w Gręblinie.

Fundatorem kapliczki była społeczność parafii. Uroczystości, które się odbyły, należały do jednych z okazalszych w parafii.

Uroczyste poświęcenie postawionej nowej kapliczki ku czci błogosławionego karmelity ojca Hilarego Pawła Januszewskiego, a także dokonanie wmurowania tzw. kapsuły czasu dla potomnych, w której znajduje się lista ofiarodawców i informacje na temat aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, które miało miejsce tego dnia w Gręblinie było szczególnie ważne dla parafialnej wspólnoty i wielkim kościelnym wydarzeniem. Ta uroczystość, to także podkreślenie, jaką wartość ma wiara i przekonanie oraz pobożność chrześcijańska, że moralność i dobroć otwierają  bramy wszystkich serc.

         Po poświęceniu kapliczki Ks. Proboszcz zwrócił się do parafian słowami:Dzisiaj, kiedy jesteśmy uczestnikami poświecenia  figury i kapliczki bł. ojca Hilarego, głoszona przez Niego prawda propagowania idei miłości bliźniego, jeszcze bardziej pozwala nam uświadomić sobie znaczenie  tych słów.

         Pamiętajmy o nich nie tylko dziś, czy spoglądając na figurę lub modląc się u stóp  błogosławionego, ale także w kontakcie z drugim człowiekiem.

         Jaka  jest ta kapliczka? Piękna, po prostu piękna! Ale ma też wygląd dostojny i poważny! Zbudowały ją bowiem serca nie tylko mieszkańców wsi Gręblin, ale też i innych  z naszej wspólnoty parafialnej.

Patrzymy na tę niewielką budowlę, którą  ustawiono na mocnym kamiennym fundamencie, który ma przypominać Parafianom, że na takiej samej opoce powinny budować własna wiarę, moralność i bezinteresowne dobro.

         Serdecznie dziękuję, szczególnie mieszkańcom wsi Gręblin, że w dzisiejszym dniu można było dokonać poświęcenia figury błogosławionego ojca Hilarego.

         Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pobożnego dzieła,  prowadzili  prace budowlane oraz złożyli na ten cel ofiarę.

Proszę, aby kapliczka została otoczona szczególną opieką przez Wszystkich Parafian.

Serdeczne Bóg zapłać!”

         Na zakończenie Ks. Biskup wręczył przygotowane przez Księdza Proboszcza i Sołtys Sołectwa Gręblin specjalne „Podziękowania” (…) „za zaangażowanie i wsparcie w budowie kapliczki ku czci błogosławionego karmelity ojca Hilarego Pawła Januszewskiego oraz tym samym propagowanie idei miłości bliźniego w środowisku lokalnym”.

         Dziękuję.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00