Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Wielki Garc

Kazanie na Niedzielę Miłosierdzia (24 IV 2022 r.)

Niedziela, 24 Kwiecień 2022 r.

Kazanie na Niedzielę Miłosierdzia (24 IV 2022 r.)


Kazanie na Niedzielę Miłosierdzia (24 IV 2022 r.)

BRACIA i SIOSTRY!

Alicja Lenczewska to mistyczka ze Szczecina. Zmarła w 2012 roku. Pan Jezus kierował do niej swoje orędzia. Zostały opublikowane. Niektóre wydają się szczególnie aktualne w obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie, w Polsce i na świecie. Jestem Bogiem Miłości. Zło pojawiło się na świecie z woli ludzi – mówi Jezus. Dotyczy ono zarówno materialnej i cielesnej sfery życia ludzkiego, jak i samych dusz ludzkich. Najgłębsza przyczyna zła tkwi w odejściu od Boga, od woli Mojej. Szatan, który dyktuje swoje inicjatywy, oparte na kłamstwie, krzywdzie, śmierci. To samo dotyczy  grup ludzkich, społeczeństw. Ja nigdy nie rozdaje krzyży i nikogo nie krzyżuję. Czynią to ludzie nawzajem sobie przez swoje zaślepienie, krótkowzroczność, egoizm i własna pycha. Wszystko, co dzieje się na świecie, jest konsekwencją intencji i czynów ludzkich. Dziecko mojedalej czytamy w orędziach skierowanych do mistyczki ze Szczecina – powiedz dzieciom Moim, że ataki zła spiętrzają się coraz bardziej i nikt na tej ziemi nie jest na tyle osłonięty, żeby ocaleć od niszczącej mocy zła. Jest czas selekcji. „Czyńcie pokutę i módlcie się za tych, którzy ulegli nienawiści, i za ich ofiary. I ufajcie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu”.

Tym, co zgodne jest z Moją wolą zawarta jest w Ewangelii. A ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat – ocalenie  jest tylko w modlitwie, pokucie i czynieniu miłosierdzia wobec braci. Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, żyjąc pełnią darów Moich. I to jeszcze powiedział: Trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do Ran Moich i wołać o miłosierdzie Moje w godzinie sądu nad światem, jaki trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. Szatan chce zniszczyć jak najwięcej istnień ludzkich i jak najwięcej połaci ziemi. Ja, tak jak Moja Matka objawiająca się w Fatimie i Medjugorju wzywam wszystkich do nawrócenia, modlitwy i pokuty. Trzeba modlić się za siebie, świat, za tych, którzy ulegli nienawiści, i za ich ofiary. Amen

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00