Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Wielki Garc

Kazanie na II święto Bożego Narodzenia (26 XII 2021 r.)C

Niedziela, 26 Grudzień 2021 r.

Kazanie na II święto Bożego Narodzenia (26 XII 2021 r.)C


II święto Bożego Narodzenia 2021 r

           BRACIA i SIOSTRY!

         Czcimy dziś św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę w Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który został ukamieniowany w Jerozolimie. Takie też było proroctwo Jezusa przypowiedziane na Górze Oliwnej: Wydawać was będą (…) z mego powodu na świadectwo. Jako pierwszy z apostołów poniósł śmierć męczeńską za wiarę Jakub, ścięty mieczem w 43 roku z rozkazu króla Heroda Agryppy. Po nim śmierć ponieśli pozostali apostołowie, oprócz św. Jana Ewangelisty. Po powstaniu i zburzeniu Jerozolimy w 70 roku chrześcijanie wyszli z Jerozolimy i rozproszyli się w Azji Mniejszej. Śmierć poniósł biskup Antiochii św. Ignacy. Skazany przez cesarza Trojana, został przewieziony do Rzymu i zginął na arenie przez pożarcie przez dzikie zwierzęta. Głosząc Dobrą Nowinę w czasie pogańskiego święta św. Tymoteusz został zaatakowany przez tłum pogan i też ukamieniowany (jak św. Szczepan) pod koniec I wieku. Wybitnym przywódcą gminy w Smyrnie (dzisiejszy Izmir w Turcji) był biskup św. Polikarp, uczeń św. Jana Ewangelisty. Odmówił złożenia czci cesarzowi i nie złożył jemu ofiary kadzielnej, co uznano za wielką bezbożność. Cesarz był bowiem bogiem i jemu należało składać ofiary kadzielne. Był już starcem. Delegat cesarza namawiał go, aby złożył ofiarę, ale on dał przykład chrześcijanom i odmówił. W amfiteatrze w tym mieście, 80-letni Polikarp, został spalony żywcem. W połowie II wieku w południowej Francji (wówczas rzymska prowincja Galii) żyła tam spora gmina chrześcijańska, stale narażona na okrutne prześladowania. W 177 roku bestialsko zamęczono grono miejscowych chrześcijan, między nimi pobito na śmierć biskupa Potinusa, a także Kornelisza i Wecjusza. Julię i Emilię stracono w więzieniu. Młodą niewolnicę Blandynę rzucono dzikim zwierzętom na arenie. Męczennice pierwszych wieków to także: Oliwia, Balbina, Sabina, Perpetua, Felicyta, Martyna, Cecylia, Regina, Agata, Eugenia, Barbara, Zuzanna, Krystyna, Katarzyna, Leokadia, Teodozja, Beata, Apolonia, Julia, Justyna, Łucja, Anastazja, Irena i wiele innych. Z Kaukazu znamy męczennicę misjonarkę św. Ninę. Na przełomie IV/V wieku chrześcijaństwo zaczęło już dominować w Rzymie. Okrutne prześladowania chrześcijan nastały na terenie odwiecznego rywala Rzymu – w Persji. Zażądano od nich wyznania wiary w słońce, ogień i wodę. Gdy odmówili, wlewano im ciekły ołów do nosa i oczu, obcinano palce, język, duszono przez skręcanie dwóch desek. W Persji umęczono m.in. św. Teklę. W Arabii chrześcijaństwo było przed islamem (VII w.). W IX wieku rozpoczynają się misje chrześcijańskie Cyryla i Metodego wśród Słowian. W 966 roku chrzest przyjmuje Mieszko I. Pierwsi męczennicy polscy to: św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Potem św. Wojciech i wielu innych. Utworzenie w XVI wieku nowego Kościoła przez Marcina Lutra skutkowało ponowną śmiercią tysięcy katolików. Torturami wymuszano odstępstwa od wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii. Jedną z pierwszych ofiar anglikańskiego króla Henryka VIII stał się jego kanclerz Tomasz More, ścięty w 1534 roku, a kolejnymi między innymi zakonnicy z klasztoru kartuzów w Londynie. Nie inaczej było ze słynącej z okrucieństwa Elżbiety I. Jeszcze byli francuscy hugenoci, kilkaset tysięcy katolickich ofiar rewolucji francuskiej i wojen Napoleona, krwawe prześladowania chrześcijan podczas II wojny światowej, ofiary systemu komunistycznego, m.in. w Meksyku, Timorze Wschodnim, Kambodży, Chinach, Albanii, Węgrzech, Jugosławii, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Korei Północnej, Polsce – aż po ks. Jerzego Popiełuszkę. Papież Jan Paweł II kanonizował i beatyfikował ponad tysiąc osób, wskazując współczesnym ludziom przykłady wiary, heroizmu i męczeństwa w obronie wiary. Dziś w 26 krajach chrześcijanie nadal doświadczają krwawych prześladowań. Tam Bóg nadal płacze. Amen.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00