Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Wielki Garc

Kazanie na Boże Narodzenie (25 XII 2021 r.)

Sobota, 25 Grudzień 2021 r.

Kazanie na Boże Narodzenie (25 XII 2021 r.)


Boże Narodzenie (25 XII 2021 r.)-(C)

     

  W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. (…) Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która był brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było miejsca w gospodzie (Łk).

           BRACIA i SIOSTRY!

           Palestyna od 63 roku przed Chrystusem znajdowała się we władaniu Rzymu. Wspomniany spis stanowił element polityki imperium rzymskiego, którego władcy chcieli mieć rozeznanie, co do podlegającej im ludności. Z rodowodu zamieszczonego w Ewangelii według św. Mateusza dowiadujemy się, że Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida, którego gniazdem rodowym było Betlejem. Osada (w starożytności niewielka) znajduje się około 8 kilometrów na południe od Jerozolimy. Jej najwyższą budowlą jest, sięgająca IV wieku, Bazylika Narodzenia z Grotą Narodzenia, mieszczącą się obecnie pod ołtarzem prawosławnym (byłem tam w roku 1993). Na rozlicznych artystycznych przedstawieniach narodzin Jezusa, obok Matki Bożej, zawsze umieszczony jest Józef, czuły i oddany opiekun Niemowlęcia.

          W narracji ewangelicznej o narodzeniu Jezusa Józef schodzi stopniowo na drugi plan. Najważniejszy jest Jezus i to na Nim skupia się uwaga autorów czterech Ewangelii kanonicznych. Nie inaczej jest w starożytnych apokryfach opowiadających o dzieciństwie Jezusa, w których rola Józefa jest z biegiem czasu coraz słabiej eksponowana. Wzmianki o nim nie ma w narracji św. Mateusza o przybyciu Mędrców (Królów) ze Wschodu. Gdy dotarli do Betlejem: weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Jednakże, gdy Dziecięciu groziło niebezpieczeństwo ze strony Heroda, decyzja o ucieczce do Egiptu należy do Józefa. Tak samo w postanowieniu o powrocie do ojczyzny inicjatywa należy do Józefa, wciąż wspomaganego światłem otrzymywanym od Boga (snami). Jest on czułym i skutecznym opiekunem Jezusa i Maryi. Jak napisze Ewangelista Łukasz: Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. W innym miejscu czytamy: Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy (150 km - w tamtym czasie było to 5-6 dni drogi). Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie. Jego Rodzice (…) dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się i zadawał im pytania.

          Również w naszym chrześcijaństwie wiara i pobożnośćkształtowane przez katechezy, spowiedzi, coniedzielne i świąteczne msze święte, przyjmowanie sakramentów świętych, pielgrzymki, udział we wspólnotach modlitewnych. Istotny jest przykład obojga rodziców. Najlepszym przykładem jest Święta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef. Amen.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00