Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Wielki Garc

Kazanie o czyśćcu (Niedziela, 31 X 2021 r.)

Niedziela, 31 Październik 2021 r.

Kazanie o czyśćcu (Niedziela, 31 X 2021 r.)


Pomoc duszom w czyśćcu (Niedziela, 31 X 2021 r.)

 

BRACIA i SIOSTRY!

W miesiącu listopadzie zwracamy szczególnie uwagę na wszystkich wiernych zmarłych, a zwłaszcza przebywających w czyśćcu. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, (…) przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość (1030). Jednym z największych sprzymierzeńców dusz czyśćcowych był św. Ojciec Pio (włoski kapucyn). Mówił: Módlcie się, musimy opróżnić czyściec, wszystkie dusze muszą być uwolnione. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoc, a szczególnie Ofiarę mszy św. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. W ten sposób możemy zbudować duszom czyśćcowym schody prowadzące do nieba. Możemy pomóc im w wybawieniu od kar i przyśpieszyć osiągnięcie szczęścia wiecznego.

Dusze czyśćcowe mogą ukazywać się wybranym ludziom na ziemi, zwłaszcza świętym. W ten sposób Bóg chce przypomnieć nam o konieczności modlitwy za zmarłych bądź załatwieniu jeszcze jakichś spraw, które osoba zmarła nie zdążyła uczynić za życia. Św. Faustyna napisała o swoim doświadczeniu z duszami w czyśćcu tak: Ujrzałam Anioła Stróża, który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Do św. Gertrudy (z Helfy) Jezus powiedział: Bogu sprawia radość, kiedy przez nasze modlitwy dusza zostaje uwolniona z czyśćca, bo jest to tak, jak gdybyśmy Boga samego uwolnili z więzienia. Każde Zdrowaś Maryjo..” jest niczym kropla Krwi Chrystusa spadająca na duszę, która ją schładza w tym ogniu czyśćcowym. Dusze natomiast będą Boga prosić za nami. Amen.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00