Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Wielki Garc

Kazanie o Misjach (24 X 2021 r.)

Niedziela, 24 Październik 2021 r.

Kazanie o Misjach (24 X 2021 r.)


Niedziela Misyjna (24 X 2021 r.)

 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

BRACIA i SIOSTRY!

Św. Piotr jako pierwszy uznał Jezusa za Mesjasza. Objawił mu Go sam Bóg Ojciec. Został pierwszym papieżem. On i pozostali  Apostołowie (z wyjątkiem św. Jana) za głoszenie Ewangelii o zbawieniu i Zbawicielu oddali życie – ponieśli śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie bądź przez ścięcie mieczem. Piotr został ukrzyżowany do góry nogami w Rzymie, Bartłomiej poniósł śmierć w Armenii, Filip, który głosił słowo Boże w Indiach, Arabii, a także Etiopii (w Afryce) zginął w dzisiejszej Armenii, Jakub Większy w Hiszpanii w Santiago de Compostella. Wielu pierwszych chrześcijan poniosło również śmierć męczeńską za przyjmowanie chrztu i wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa. Tak było w ówczesnym Cesarstwie Rzymskim aż do początku IV wieku. Mimo tego chrześcijaństwo rozszerzało się po całej Europie, Azji, a w następnych wiekach także w obu Amerykach (zwłaszcza po objawieniach Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku w XVI wieku). Przeszkodą w jego rozwoju chrześcijaństwa stał się bezwzględny i zaborczy islam. Mimo tego chrześcijaństwo dotarło aż do Chin, Japonii i Indii. Przyczyniali się do tego założyciele zakonów w XVI i XVII wieku, jak: św. Ignacy Loyola (jezuici), św. Franciszek Salezy, św. Wincenty a`Paulo. Był wśród nich wielki misjonarz, np. św. Franciszek Ksawery, który w XVI wieku dotarł aż do Indii i Japonii. Również my chrześcijanie, z racji przyjętego chrztu i bierzmowania, jesteśmy zobowiązani wspierać Misje. Jezus zapewnia: Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, (…) nie utraci swojej nagrody (Mt 10,42). Dziś kolekta na Misje. Pieniądze te będą przeznaczone na budowanie świetlic, kościołów, domów katechetycznych, szpitali, szkół (m.in. dla dzieci ulicy), prowadzenie wywiertów studni i in. Amen.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00