Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Wielki Garc

Śp. ks. kanonik Jerzy Kryger

Poniedziałek, 11 Marzec 2019 r.

Śp. ks. kanonik Jerzy Kryger


 

Śp. Ks. kanonik Jerzy Kryger ur. w 1941 roku, w powiecie chojnickim.

- Parafia, z której pochodził, to Borzyszkowy.

- Święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie w 1966 roku, z rąk Jego Ekscelencji ks. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego.

- Pierwszą placówką duszpasterską księdza Jerzego była parafia w miejscowości Zwiniarz.

- Następną placówką jego pracy duszpasterskiej był Pelplin (od 1969 do 1983) - najpierw u ks. prob. Bernarda Sychty, następnie u ks. prob. Tadeusza Borcza.

- Tu wykazał się jako dobry katecheta - do dziś jego uczniowie dobrze go wspominają!

- Jako wikariusz katedralny - był spowiednikiem kleryków, których spowiadał jeszcze jako proboszcz w Rajkowach.

- Proboszczem w Rajkowach został w roku 1983 i był nim aż do przejścia na emeryturę w roku 2016 (proboszczem w Rajkowach był 33 lata).

- Gdy był proboszczem w Rajkowach pełnił także funkcję Wizytatora lekcji religii w dekanacie pelplińskim, kapelana OSP w Rajkowach, kapelana miejscowych myśliwych, duszpasterza miejscowego Domu Caritas.

- W 2004 roku ks. biskup Jan Bernard Szlaga za zasługi nadał mu tytuł kanonika honorowego.

- Śp. ks. kanonik Jerzy Kryger w pracy kapłańskiej odznaczał się wielką sumiennością, niezwykłą gorliwością i pobożnością (nie rozstawał się z różańcem).

- Był bardzo dobrym spowiednikiem (cenili go sobie nie tylko parafianie, ale także wierni z dekanatu pelplińskiego, których spowiadał w okresach przed głównymi świętami liturgicznymi).

- Pozostawił po sobie niezatarte ślady ofiarnej pracy duszpasterskiej i najlepszą opinię wśród parafian.

- Wśród parafian pracował z największym poświęceniem, oddziaływając w ten sposób na wiernych.

- Jego szlachetny charakter i niespożyta ludzka dobroć zjednywała mu parafian.

- Z wielką troską zajmował się osobami nie najgorliwszymi pod względem praktyk religijnych, specjalnie Panu Bogu się nie naprzykrzającymi.

- Zabiegał o sakramentalne związki małżeńskie.

- Z ambony płynęły jego nauki, przepełnione mądrością i miłością.

- Wyjątkową formą cnoty miłości była jego łagodność i wyrozumiałość.

- Był bardzo wymagający nie tylko od siebie, ale również od parafian.

- W pracy świecił głównie własnym przykładem - prowadził bardzo skromne życie prywatne.

- Przy pomocy pani organistki prowadził scholę.

- Dbał także o sprawy materialne parafii.

- Szlachetność gorliwego proboszcza podczas trzydziestotrzyletniego pobytu w Rajkowach zjednała mu powszechną sympatię, wielkie uznanie i przywiązanie, nie tylko osób bezpośrednio powierzonych jego opiece, ale i kapłanów z dekanatu pelplińskiego i na koniec drogi - także bytowskiego. Doradzał kapłanom w sprawach sumienia i problemów duszpasterskich.

- Sam starał się być ideałem kapłana.

- Troskliwie zabiegał o świętość swojej duszy i dusz powierzonych jego pieczy, bo jak czytamy w Księdze Mądrości (2,23): „Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności”.

- Prawda o niebie nadaje naszemu ziemskiemu życiu wyjątkowość i przypomina, że nie wolno bagatelizować żadnego grzechu.

- Pan Bóg daje nam znaki życia wiecznego, abyśmy podejmowali trud życia wiarą na co dzień.

- Ks. kanonik Jerzy Kryger, w swojej niespotykanej skromności, prowadził życie skromne i ubogie (odchodząc z parafii – poza rzeczami osobistymi - niczego z sobą nie zabrał, nawet książek).

- Będąc (od 2016 r.) na emeryturze w Bytowie, nadal nie szczędził swych sił i udzielał się w duszpasterstwie.

- Zmarł w sobotę 9 marca 2019 roku w szpitalu specjalistycznym w Gdańsku, ul. Dębinki, w wieku 78 lat i 52 kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 14 marca (czwartek) 2019 roku o godz. 16.30 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Szarego COr, dziekana dekanatu bytowskiego. Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny i biskupa Arkadiusza Okroja dnia 15 marca (piątek) 2019 roku, o godz. 11.00 w kościele pw. św. Barłomieja w Rajkowach. Ciało spocznie na cmentarzu parafialnym.

- Niech Dobry Bóg przyjmie go do szczęśliwej radości wiecznej.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00