Wydanie II uzupełnione książki o Parafii Wielki Garc

Przedmowa do wydania II

(.....)

Obchody Święta Niepodległości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie

Na zaproszenie dyrektora ZKiW w Rudnie Dariusza Jakubowskiego, 9 listopada 2018 roku do szkoły przybyli ks. prob. z Wielkiego Garca Wojciech Gruba, p.o. burmistrza miasta i gminy Pelplin Tomasz Czerwiński, radny i radne gminne, rodzice dzieci, uczniowie, pracownicy szkoły. W tym dniu odbyły się w szkole obchody 100. rocznicy  Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas uroczystości uczniowie przedstawili inscenizację "Niepodległość to sprawiła, że wolną jest Ojczyzna...". Następnie wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne "Pod polskim niebem".

(.....)

Spotkanie na Woli

20 czerwca 2011 roku, w Woli między Rudnem a Pelplinem, poświęcono krzyż upamiętniający zbrodnię dokonaną przez Niemców 20 październikaa 1939 roku na trzech kapłanach: ks. Teodorze Borowskim - proboszczu z Wielkiego Garca, ks. Alojzym Deji - proboszczu z Nowej Cerkwi i ks. Janie Bogdańskim - nauczycielu i wychowawcy z Collegium Marianum w Pelplinie. W każdą rocznicę tej krwawej ofiary złożonej na dawnym polu śmierci, samorządowcy, księża, wierni, dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół wraz z dziećmi i młodzieżą gromadzą się przy krzyżu, wystawiają poczty sztandarowe szkół (w tym roku było ich 7), odmawiają modlitwy za zmarłych księży i składają wiązanki kwiatów.

(.....)

60. urodziny Księdza Proboszcza

9 lipca 2018 roku ks. prob. Wojciech Gruba obchodził 60. urodziny. Na zamówioną przez "Różę św. Barbary" mszę św. do kościoła parafialnego przybyli przedstawiciele poszczególnych "Róż Różańcowych" z parafii oraz członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych ze Starogardu Gd. Jeszcze przed rozpoczęciem mszy św. parafianie złożyli Ks. Prob. piękne życzenia, wręczyli kwiaty i podarunki oraz zaśpiewali "Życzymy, życzymy ...". Niesłyszący i niedosłyszący, których również Ks. Prob. jest duszpasterzem (zna język migowy), uczynili tak samo w plebanii. Następnie Ks. Prob. zorganizował dla swych gości ognisko i skromny poczęstunek. Na koniec wszyscy uczcili znajdujące się w plebanii relikwie św. Filipa Smaldone - patrona niesłyszących.

(.....)

Uroczystość Bożego Ciała w Wielkim Garcu (31 V 2018 r.)

(.....)

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
Wielki Garc - 7.45, 10.30
Rudno - 8.55

Dni powszednie
Wielki Garc - 16.30

Sobota
Rudno - 16.00